Kategorie produktów

Filtrowanie

Polecamy szeroki wybór książek używanych (ponad 20 tys. pozycji)

Lista produktów

Niko. Bladowska Maria. Pomyśl i oblicz.

Niniejszy zbiór przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Zadania zawarte w nim mają na celu wszechstronne przygotowanie uczniów do sprawdzianu kończącego kształcenie w szkole podstawowej. Publikacja zawiera 11 rozdziałów obejmujących wszystkie tematy realizowane w klasie piątej i szóstej. Do każdego rozdziału ułożony jest test pozwalający na utrwalenie wiadomości z kolejnych działów. W dwóch ostatnich testach całorocznych znajdują się zadania rozmaite, podsumowujące zdobyte umiejętności. Każdy test zawiera 10 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru (WW) i kilka zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (KO) oraz rozszerzonej odpowiedzi (RO) z matematyki. Ponadto do każdego testu przygotowano odpowiedzi i kryteria punktowania. Zestawy zadań kształcą umiejętności zawarte w standardach wymagań egzaminacyjnych, ustalonych przez MEN. Zbiór opracowano zgodnie z Nową Podstawą Programową wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Publikację należy traktować jako pomoc dydaktyczną w codziennej pracy szkolnej oraz jako wszechstronny trening – rozwijający i sprawdzający umiejętności uczniów.

Niko. Budzich Danuta, Kowalska Anna. 12 kroków do sukcesu.

12 kroków do sukcesu to książka zawierająca testy z matematyki dla gimnazjalisty, opracowane zgodnie z zasadą egzaminu gimnazjalnego obowiązującego od 2012 roku. Testy tematyczne zawierają zadania, których rozwiązanie wymaga stosowania umiejętności niezbędnych na trzecim etapie kształcenia. Testy zostały przygotowane z dużą dbałością o zgodność z podstawą programową kształcenia ogólnego wynikającą z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Testy przeznaczone są dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych.

Niko. Budzich Danuta, Górska Ewa. Licz ze mną cz. 1.

Ten matematyczny niezbędnik zawiera zadania związane z własnościami między liczbami, wyrażeniami algebraicznymi oraz równaniami, statystyką i elementami teorii prawdopodobieństwa. Książka może stanowić nieocenioną pomoc dla nauczyciela jako zestaw zadań wspomagających realizację treści kształcenia zawartychw podręcznikach klas siódmych i ósmych oraz jako materiał pozwalający doskonalić umiejętności matematyczne ucznia. Może posłużyć zarówno do utrwalania zagadnień z danego działu, jak i zachęcić do rozwiązywania zadań, a podczas kształcenia analizowania i wnioskowania koniecznego przy rozwiązywaniu zadań tekstowych. Dla ucznia zbiór posłuży jako przewodnik, który pozwala w prosty, dostępny i zrozumiały sposób utrwalić wiedzę i umiejętności, a także sprawność matematyczną. Pomoże mu także w samokształceniu, gdyż zadania o różnym stopniu trudności sprzyjają samodzielnej pracy w domu i przygotowaniu się do prac pisemnych. Zadania są zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego wynikającą z rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.

Niko. Budzich Danuta, Kowalska Anna. 30% i więcej Zadania przygotowujące do matury z matematyki.

30% i więcej to niezbędnik każdego maturzysty. Publikacja ta jest skierowana do uczniów, którzy wybrali poziom podstawowy z matematyki na egzaminie maturalnym. Zawiera opis wymagań szczegółowych na poziomie podstawowym; zestaw wzorów matematycznych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla potrzeb egzaminu maturalnego; przykładowe rozwiązania zadań ze szczegółowymi objaśnieniami, które pomagają w zrozumieniu trudności i uczą toku myślenia, analizy treści ustalania sposobu rozwiązania z wykorzystaniem zestawu wzorów dostępnych na maturze; zadania do samodzielnego rozwiązania ? niektóre ze wskazówkami naprowadzający­mi na właściwy sposób rozwiązania. Zbiór zadań pomaga maturzyście w prosty, dostępny i zrozumiały sposób nabyć umiejętności, wiedzę i sprawność matematyczną pozwalającą zdać maturę z matematyki na poziomie minimum i wyższym.

Niko. Budzich Danuta, Kowalska Anna. Wędrówki matematyczne.

Wędrówki matematyczne to testy przygotowujące do nowej formuły sprawdzianu obowiązującego od 2015 r. Testy przeznaczone są dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, mają motyw przewodni, który związany jest z życiem codziennym ucznia, inspirują ucznia do samodzielnej pracy, uczą ich wykorzystywania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów.

Niko. Budzich Danuta. Bieguny matematyczne.

Bieguny matematyczne przeznaczone dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, zawierają typy zadań, które pojawiają się po raz pierwszy na sprawdzianie szóstoklasisty, uczą systematyczności podczas przygotowywania się do prac pisemnych oraz sprawdzianu po szkole podstawowej. Do testu dołączone są: kartoteki testów, odpowiedzi do zadań zamkniętych i otwartych, propozycje schematów oceniania holistycznego zadań wg nowych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Testy są nieocenioną pomocą dla nauczycieli jako materiał diagnozujący osiągnięcia uczniów w nauce matematyki. Nauczyciel może testy umiejętnie wykorzystać do utrwalenia i powtórzenia zagadnień z danego działu. Książka może również stanowić indywidualną pomoc dla ucznia samodzielnie przygotowującego się do sprawdzianu.

Niko. Buszkowski Igor. Wycinanki dla dzieci.

Książka Wycinanki dla dzieci adresowana jest do starszych przedszkolaków. Zawiera 16 kart – różnokolorowych wycinanek. Do wykonania zadań znajdujących się w książce przydadzą się następujące przybory: nożyczki, linijka, klej, włóczka lub sznurek, dziurkacz oraz taśma obustronnie klejąca.

Niko. Buszkowski Igor. Wycinanki. Papierowe pomysły dla najmłodszych.

Przedstawiamy kolejną publikację z serii Wycinanki. Książeczka rozwija zdolności poznawcze i manualne, uczy cierpliwości, pomaga w ogólnym rozwoju dziecka. Dzięki pracy pod okiem dorosłego dziecko uczy się precyzji, samodzielności, rozwija wyobraźnię. Do wspólnej zabawy i nauki oprócz książki potrzebne będą: nożyczki, linijka i klej. Gwarantujemy dużo radości i satysfakcji!

Niko. Dędza Elżbieta. Olimpek w przedszkolu.

Nic nie zastąpi kontaktu dziecka z książką na każdym etapie jego rozwoju. Dlatego polecamy wszystkim rodzicom książkę dla dzieci 5-6 letnich, która wzbogaci pociechy o nowe wiadomości i umiejętności. Wielokierunkowość zawartych w Olimpku w przedszkolu ćwiczeń zapewni dzieciom wielotorowy, wszechstronny, harmonijny rozwój, a ujęcie zadań w formę zabawową wniesie radość do wspólnej pracy. Zadania są ułożone w taki sposób, aby w czasie wykonywania jednego z nich były kształtowane 2–3 umiejętności. Obejmują one zakres podstawy programowej i są zgodne z etapem rozwoju na jakim znajdują się dzieci.

Niko. Dędza Elżbieta. Rozumiem co czytam.

Książka Rozumiem co czytam pomoże w zdobywaniu umiejętności w zakresie trzech standardów: czytania, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Układ treści w książce jest tak pomyślany, aby poradził sobie czytający uczeń w wieku od 7 do 11 lat. Dziecko 7-letnie, rozwijające swoje umiejętności poprzez karty początkowe, bez problemu poradzi sobie z późniejszymi, trudnymi kartami. Dziecko 11-letnie w czasie rozwiązywania kart początkowych utrwali nabyte umiejętności, a później w czasie wykonywania kart trudnych rozwinie je. Podział książki na trzy poziomy „łatwe, średnie i trudne” pozwoli każdemu uczniowi bez względu na uzdolnienia na wybór odpowiedniego poziomu. Ważnym atutem tej książki jest całkowite odejście od kanonu lektur szkolnych. Ma to na celu sprawdzanie rzeczywistej umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce, bez podpierania się wcześniej uzyskaną wiedzą o lekturach omawianych w klasie. Nauczyciel tę książkę może wykorzystać na lekcji, indywidualizując tok nauczania. Rodzic zaś, wspierając dziecko w domu, może bez obaw korzystać z niej, gdyż w razie wątpliwości można zajrzeć do odpowiedzi zamieszczonych na końcu.

Niko. Dędzia Elżbieta. Olimpek u maluchów.

Nic nie zastąpi kontaktu dziecka z książką na każdym etapie jego rozwoju. Dlatego polecamy wszystkim rodzicom książkę dla dzieci 3–4 letnich, która wzbogaci pociechy o nowe wiadomości i umiejętności. Wielokierunkowość zawartych w „Olimpku u maluchów" ćwiczeń zapewni dzieciom wielotorowy, wszechstronny, harmonijny rozwój, a ujęcie zadań w formę zabawową wniesie radość do wspólnej pracy. Zadania są ułożone w taki sposób, aby w czasie wykonywania jednego z nich były kształtowane 2–3 umiejętności. Obejmują one zakres podstawy programowej i są zgodne z etapem rozwoju na jakim znajdują się dzieci.

Niko. Gallos Sylwia. Poznaję i utrwalam figury geometryczne.

Poznaję i utrwalam figury geometryczne to wspaniała książeczka dla 6-8 latków pomagająca w nauce i poznawaniu figur geometrycznych. Na 56 stronach przedstawione są w ciekawy sposób wszystkie figury. Każdej z nich poświęconych jest kilka stron zawierających zagadki, kolorowanki, rebusy mające na celu utrwalenie danej litery. Końcowe strony to podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy, zadania utrzymane są w tej samej konwencji. Oryginalna kolorystyka i ciekawa grafika sprawią, że korzystanie z książki nie będzie nudne. Zawarte ćwiczenia skonstruowane są w taki sposób, żeby rozwijały u dziecka również inne umiejętności, takie, jak logiczne myślenie, czy zdolności grafomotoryczne. Publikacja idealnie uzupełnia i utrwala wiedzę zdobytą podczas zajęć lekcyjnych.  

Niko. Gallos Sylwia. Poznaję i utrwalam literki.

Poznaję i utrwalam literki to wspaniała książeczka dla 6-8 latków pomagająca w nauce i poznawaniu liter. Na 56 stronach przedstawione są w ciekawy sposób wszystkie litery polskiego alfabetu. Każdej z nich poświęcone są dwie strony zawierające zagadki, kolorowanki, rebusy mające na celu utrwalenie danej litery. Końcowe strony to podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy, zadania utrzymane są w tej samej konwencji. Oryginalna kolorystyka i ciekawa grafika sprawią, że korzystanie z książki nie będzie nudne. Zawarte ćwiczenia skonstruowane są w taki sposób, żeby rozwijały u dziecka również inne umiejętności, takie, jak logiczne myślenie, czy zdolności grafomotoryczne. Publikacja idealnie uzupełnia i utrwala wiedzę zdobytą podczas zajęć lekcyjnych.

Niko. Gallos Sylwia. Sprawdź ile potrafisz.

Książka Sprawdź ile potrafisz skierowana jest przede wszystkim do uczniów klas pierwszych. Publikacja zawiera zbiór ciekawych zadań sprawdzających umiejętności dzieci z poszczególnych obszarów. Proponowane zagadnienia obejmują m.in.: podział wyrazów na sylaby i wyrazów na głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie, wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek w wyrazach, dobieranie podpisów do obrazków i rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10 i porównywanie liczb w zakresie 10, a także posługiwanie się znakami <, >, =. Publikację mogą wykorzystać również rodzice, którzy chcą sprawdzić wiedzę i umiejętności swoich dzieci oraz zainteresować je dodatkowymi zadaniami. Nauczyciele natomiast mogą korzystać z gotowych kart pracy, aby ocenić osiągnięcia uczniów.

Niko. Goja Małgorzata. Nie tylko dla przedszkolaków.

Po książeczkę mogą sięgnąć zarówno przedszkolaki, jak i dzieci nieco starsze. Znajdą tu ciekawe zadania i dużo kolorowanek. Tematyka ćwiczeń jest bliska codziennym doświadczeniom dzieci, daje też okazję do bogacenia ich słownictwa. Dzieci znajdą tu również dużo ćwiczeń grafomotorycznych, a wszystko po to, aby ręka pisała sprawnie i precyzyjnie.

Niko. Goja Małgorzata. Łamigłówki. Zwierzęta z daleka i bliska.

Zapraszamy dziewczynki i chłopców do świata łamigłówek i zagadek. W tym świecie głównymi bohaterami są zwierzęta. W czasie rozwiązywania logicznych zagadek będą się świetnie bawić i jednocześnie uczyć. W książce znajdują nie tylko zagadki, łamigłówki, rebusy, krzyżówki, ale również zabawy słowne i matematyczne. – Postarajcie się rozwiązać wszystkie zadania znajdujące się w książce – zachęca autorka. – Będziecie coraz mądrzejszymi przedszkolakami oraz coraz lepszymi uczniami. Trening szarych komórek to najszybsza i najpewniejsza droga do sukcesu.

Niko. Jardanowska Elżbieta. Matematyka z uśmiechem klasa 1.

Matematyka z uśmiechem to zbiór zadań dla ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej. Została opracowana zgodnie z nową podstawą programową. Może służyć pomocą w czasie zajęć szkolnych lub być wykorzystywane do pracy samodzielnej w domu. Zbiór zadań pogłębi i utrwali posiadane wiadomości i umiejętności, rozwinie i usprawni „myślenie matematyczne”, nauczy wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktycznym działaniu, przygotuje do klasy drugiej.

Niko. Jardanowska Elżbieta. Matematyka z uśmiechem klasa 2.

Klasa druga to okres, w którym uczeń utrwala wiedzę zdobytą w klasie pierwszej i poszerza ją, przygotowując się do realizacji podstawy programowej w następnym roku. Matematyka z uśmiechem dla klasy 2 zawiera przykłady o charakterze problemowym, związane z życiem codziennym. Mają one sprawić, że dziecko polubi zadania tekstowe, utrwali zdobytą na lekcjach wiedzę oraz będzie przygotowane do klasy trzeciej. Opis zadań zawiera sugestie dotyczące sposobu analizy treści zadania oraz metod jego rozwiązania.

Niko. Jardanowska Elżbieta. Matematyka z uśmiechem klasa 3.

Matematyka z uśmiechem dla ucznia trzeciej klasy szkoły podstawowej zawiera szereg zadań tekstowych, które utrwalają i wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą w szkole. Pobudzają do myślenia, ćwiczą analizowanie i wnioskowanie niezbędne przy rozwiązywaniu zadań z treścią. Umieszczone w zbiorze zadania, o różnym stopniu trudności, oparte o nową podstawę programową i wykraczające poza nią pozwolą skutecznie zrealizować założone cele.

Niko. Kopeć Krzysztof. Wodne kolorki auta.

Seria "Wodne kolorki" to wspaniała zabawa, w której dzieci odkrywają świat kolorów. Wystarczy, że zwilżysz pędzelek wodą i możesz zacząć malować, a twój rysunek zmieni się w piękny, barwny obrazek. "Wodne Kolorki" to doskonała propozycja dla wszystkich dzieci, które chcą zacząć przygodę z farbami. To również edukacja, w której dzieci uczą się liczyć i pisać. Cała seria składa się z 5 książeczek: auta, księżniczki, dinozaury, morskie zwierzęta, zawierających 8 kart pracy

Wyszukiwarka

Koszyk

Produkty
Koszyk
Wartość0.00 zł

Wydawnictwo Niko

             Pełna oferta wydawnicza

Aktualności Regionalne

Aktualności Regionalne

Stronę projektowała firma SETMAX

Strony internetowe Krosno